Als gz-psycholoog en gestalttherapeut ben ik aangesloten bij verschillende
beroepsverenigingen. Meer informatie kunt u vinden via de onderstaande links.

Samenwerkingsverbanden

 

ggz-Maatwerk . Een regionaal samenwerkingsverband van GBGGZ en SGGZ praktijken.

GPC . Groninger Psychologen Cooperatie.

KLIK . Vereniging vrijgevestigde zorgverleners Drenthe.

 

Beroepsverenigingen

 

NIP. Nederlands Instituut van Psychologen.

VEN (EMDR). Vereniging EMDR Nederland.

NVAGT. Nederlands Vlaams associatie voor Gestalttherapie en Gestalt theorie.
EAGT. Europese association for Gestalt Therapy.

RBCZ . Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

VGCT . Vereniging voor Gedragstheapie en Cognitieve Therapie.

 

Kwaliteitsregister

 

BIG-register . Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

SKJ . Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.